Ofset štampa platnih kartica
 

 

 

Platne kartice se obavezno moraju štampati koristeći tehnologiju ofset štampe. Da bi kartica bila odštampana sa znacima ili simbolima internacionalnih organizacija kartica kao što su VISA ili MasterCard, odgovarajuća štamparija bi trebala da ima licencu da pokrije stroge zahteve za bezbednost procesa.

Tokom procesa štampanja slika se istovremeno postavlja na nekoliko kartica, lociranih na plastičnom listu preko ofset metoda ili sito štampe. U dosta slučajeva se koristi kombinacija ofset i sito štampe. Ofset metod se koristi kod štampanja slika sa visokim kvalitetom boja. Sito štampa se koristi da isporuči intenzivne boje i da odštampa „metalne boje“ (zlatna, srebrna). 

Tokom procesa štampanja logoi različitih internacionalnih kreditnih i debitnih kartica VISA i MasterCard se štampaju mastilom koje je strogo unapred određeno.

 

Da bi se plastične kartice zaštitile od štete, one su laminirane, prekrivene slojem providnog laminata. Tokom procesa laminiranja, pod uticajem jake temperature i pritiska, slojevi plastike i laminata se suzbijaju u jedno. Ova tehnologija omogućava proizvodnju plastičnih platnih kartica, koje se razlikuju po svojoj otpornosti od brisanja i ostalih mehaničkih uticaja, njihovoj dugoročnosti i zaštiti od falisifikovanja. Jednom kada je kartica laminirana, isečena je i hologrami VISA ili MasterCard, table za specijalne potpise, magnetna traki i (ili) čip su postavljeni na nju.

MHT Grupa pruža sve vrste internacionalnih kreditnih ili debitnih kartica VISA ili MasterCard. Nema ograničenja u kvantitetu, vrstama, dizajnima – obaveza u skadu sa uslovima proizvodnje od VISA ili MasterCard.

Puno snabdevanje celog procesa koji uključuje dizajn, proizvodnju, logistiku i dostavu je u ponudi Srpskim bankama.

 

VIŠE INFORMACIJA

 


Povežite se sa nama i dobicete sveobuhvatne informacije i punu saradnju za proizvode koji vas zanimaju. Uvek se možete osloniti na nas za savet o Vašim projektima. Pozovite nas: +381 62 789 271 ili na sales@kartica.rs