Kartice za kontrolu pristupa

 

 

 

Kartica kontrole pristupa – plastična kartica sa čipom ili magnetnom trakom koja sadrži kodirane podatke koji se čitaju provlačenjem kartice ili prislanjanjem na elektronski uređaj, koristi se da pruži pristup zaštićenim oblastima ili sistemima.

Preduzeća imaju širok spektar izbora što se tiče kartica kontrole pristupa. Pored tradicionalnih situacija kontrole pristupa, kartice i čitači kartica postoje da obrade biometriju, vreme i prisustvo, digitalni novac, IT sigurno overavanje autentičnosti, smenu čuvara, parking, medicinske ustanove i skladištenje. Iste kartice se takođe mogu koristiti za digitalni novac, automate i naplaćivanje.

Kartice kontrole pristupa koriste različite tehnologije. One uključuju magnetnu traku, kontaktne ili beskontaktne pametne kartice.

Tehnologija pametnih kartica se razlikuje od uobičajene magnetne trake u tome što kartica sadrži mikročip umesto proste magnetne trake. Ovo znači da umesto broja koji je povezan sa bazom podataka, informacije (obično enkriptovane) se skladište direktno u kartici. 

Kartica treba da ima sliku, ime nosioca, potpis, datum isteka i ID broj – sve vidljivo na prednjoj ili zadnjoj strani kartice.

Šta je kontrola pristupa?

Termin „kontrola pristupa“ se generalno odnosi na sistem koji može da kontroliše, prati i ograniči kretanje ljudi, sredstva ili vozila, u, van i oko zgrade.

Prednosti korišćenja sistema kontrole pristupa uključuju sprečavanje gubitka ili štete osnovnog kapitala i smanjen rizik povrede osoblja i posetioca.

Aplikacije kontrole pristupa su u rasponu od kontrole jednih ulaznih vrata do upravljanja velike zgrade.

Fizički sistemi kontrole pristupa se sastoje od tri glavne komponente:

Fizička barijera

Fizička barijera sprečava ulazak neovlašćenog osoblja i pruža pristup elektronski. To mogu biti: vrata sa uređajem za elektronsko zaključavanje, rampa, kapija parkinga ili lift.

 

Kontrolor pristupa i čitač

Fizička barijera je elektronski kontrolisana kontrolorom pristupa kombinovano sa nekom vrstom čitača da identifikuje ljude po njihovom ’akreditivima’. Ovo može biti tastatura, čitač kartica ili biometrijski čitač. Zajedno, kontrolor pristupa i čitač pružaju mogućnost identifikacije pojedinca i pružanje ili zabranu ulazka istom.

 

Akreditiv

Identitet pojedinca je određen ’akreditivom’, koji može biti PIN kod, kartica pristupa kontrole, privezak za ključ, ili jedinstvena ljudska karakteristika kao što je otisak prsta. U nekim slučajevima, može se koristiti kombinacija dva ili više akreditiva da bi se osoba identifikovala.

Najuobičajeniji tip akreditiva je kartica prisupa kontrole(ili značka)

Vrste kartica uključuju:

 • Barkod – jedinstven ID smešten u barkodu na kartici sličan načinu po kojem se radi popis i preuzimanje robe u supermarketu.
 • Magnetna traka – jedinstven ID je zabeležen na magnetnu traku na sličan način kao kod detalja na starim bankarskim karticama.
 • RFID (Radio Frequency Identification) – Ove kartice beleže jedinstveni ID elektronski. Kartice se čitaju specijalnim RFID čitačima koji komuniciraju sa karticam koristeći radio frekvencije. Tehnologije koje se koriste su svrstane u dve kategorije; blizinske kartice (125kHz frequency) i bezkontaktne pametne kartice(13.56MHz frequency). RFID akreditivi su takođe dostupni kao privesci za ključ ili tokeni, koji su kompaktniji od kartica.

Iako svi RFID sistemi pružaju razumno visok nivo sigurnosti u odnosu na tastature i sisteme koji koriste barkodove ili magnetne trake, postoji širok spektar izbora nivoa sigurnosti, što utiče na cenu kartice, sistem pametnih kartica je posebno bezbedan zbog napredne tehnike šifrovanja i, u određenim proizvodima, stroga kontrola kodiranja i distribucije.

Dodatne aplikacije

Kontrola pristupa u obrazovanju

Sistem pristupa kontrole u obrazovanju koji kontroliše ulazak u školske kampuse i zgrade je veoma bitna stvar za administraciju škole. Oni trebaju da održe prijateljsku školsku atmosferu dok osiguravaju da je ustanova bezbedna, oba dok je škola u toku i je zgrada prazna.

Postoji dosta prostih procedura koje mogu da se prate da bi se zabranio ulaz nametljivcima i da bi se smanjio rizik lutanja u zabranjene zone. Ovo uključuje ograničenje pristupačnih tački posetiocima na jedan, jasno označen ’glavni’ ulaz, stvaljanje upozorenja o potencijalnim kaznama prestupa, i smanjujući broj vrata koja se mogu otvoriti spolja.

Kontrola pristupa u osnovnim školama, srednjim školama i univerzitetima

Postoji mnogo načina na koji osnovna škola može iskoristiti usluge sistema kontrole pristupa, najvažnije zbog zaštite dece.

Sistemi kontrole pristupa mogu pomoći nastavnicima da pruže sigurno i prijateljsko okruženje za svoje učenike. U isto vreme, sistem može pomoći pri čuvanju vrednih stvari i pruža još dosta koristi školi.

Sigurnosni savetnici često preporučuju korišćenje blizinskihh kartica za školsko osoblje sa čitačima kartica na ključnim ulazima kao što je glavni ulaz, učiteljski parking i vratima koja služe za izlazak na odmor.

Ključne aplikacije

 • Generalna kontrola pristupa ograničenim oblastima
 • Zaštita učenika i osoblja tokom predavanja
 • Kontrola posetioca
 • Kontrola izvođača i privremenog osoblja
 • Zaštita vredne imovine

Dodatne aplikacije i koristi

 • Automatsko otključavanje vrata tokom odmora
 • Zaštita prostorije van školskih časova
 • Kontrola pristupa za sporedne zgrade i ormare za skladištenje
 • Otključavanje svih vrata tokom hitnih slučajeva
 • Prozivka i prozivka na račun za svakoga tokom hitnih slučajeva ili protivpožarnih vežbi
 • Studentski upis – korišćenje kartica za kontrolu pristupa i za studentski ID.
 • Prilagođavanje pametnih kartica na stil bezgotovinskih automata za upotrepu u kontroli pristupa
 • Upravljanje rizikom – nadzor
 • Upravljanje rizikom – zabrana korišćenja opasnih mašina
 • Praćenje upotreba u objektu
 • Praćenje članova osoblja


Kontrola pristupa za kancelarije

Elektronski sistemi kontrole pristupa su osnovni deo zaštitnih sistema u kancelarijama. Obim sistema može biti proširen da obuhvata; vreme i prisustvo; upravljanje posetioca i upravljanje parkinga.

Zašto je potrebna kontrola pristupa?

Kao što su i regularni članovi osoblja koji prisutni na dnevnoj bazi, u zavisnosti od prirode biznisa, kancelarija će verovatno da prima posetioce, privremeno osoblje, terensko osoblje, itd. Iako nisu tu na regularnoj bazi oni mogu potencijalno da se uklope sa radnicima u kancelariji. Bitno je pratiti ko je u kancelariji i da se osigura da neovlašćeni ljudi nemaju pristup vrednim stvarima i osetljivim informacijama.

Kontrola pristupa za proizvodne pogon

Kontrola pristupa je važna stvar za proizvodne pogone da bi se zaštitili ljudi i imovina.

 

Zašto je potrebna kontrola pristupa?

Proizvodni pogoni imaju dinamično, promenjivo okruženje sa konstantim prilivom gotovih proizvoda, materijala i ljudi. To stvara dosta šansi za krađu, i predstavlja dosta zdravstvenih i sigurnosnih rizika koji moraju da se kontrolišu.

Sistemi kontrole pristupa su dizajnirani da dopuste pripust samo ljudima sa neophodnim autoritetom da bi se osigurala zaštita ljudi i imovine.

Dodatne koristi:

 • Sistem za vreme i prisustvo se može obezbediti.
 • Ako su sve oblasti pogona zaštićene kontrolom pristupa, prijava incidenta je lakša zato što se pruža evidencija koje bio u toj oblasti za vreme incidenta.
 • Sistem praćenja posetioca može da se pruži izdavanjem privremenih, ograničenih pristupnih kartica posetiosima.
 • Sistem može da prati broj specifičnih kategorija osoblja prisutnih u kontrolisanoj oblasti da bi se osigurala neophodna kvota ključnog osoblja kao što su sigurnosni nadzornici.

Ovo je samo nekoliko načina kako sistemi kontrole pristupa mogu biti implementirani kod proizvodnih pogona.

Kontrola pristupa u zdravstvenom sektoru

Sistemi kontrole pristupa za zdravstvene kontrole se koriste sve više i više da bi se povećala sigurnost i bezbednost u bolnicama i domovima za negu. Obim sistema se može povećati da obuhvata; vreme i prisutnost; praćenje posetioca i upravljanje parkinga.

Zašto je potrebna kontrola pristupa?

Bolnice i zdravstvene ustanove generalno moraju da brinu o velikom broju ljudi kao stalnim članovima osoblja. Ovo uključuje i privremeno osoblje, pacijente i posetioce. Sa takvom prolaznom populacijom i potencijalno počasnim individualcima, zaštita vrednih stvari, pacijenata i poverljive informacije mora biti najvećeg prioriteta.

Uljez u ovim ustanovama, mnoga vredne stvari kao što su kompjuteri i sofisticirana medicinska oprema moraju da se čuvaju u prostorijama. Lične stvari osoblja i pacijenata se takođe moraju sačuvati. Poverljiva dokumenta kao što su beleške pacijenata se takođe moraju zaštititi kao i lekovi.

Shodno tome, sistemi kontrole pristupa su potrebni za povećanje bezbednosti i sigurnosti za ograničenje pristupa(i za ulazak i za izlazak).

Dodatne koristi:

 • Može se ugraditi prozivka za evakuaciju.
 • Pruža se sistem za vreme i prisustvo.
 • Prijava bilo kakvih incidenata je lakša ako se pruža dokaz ko je bio u oblasti za vreme incidenta.
 • Privremen, ograničen pristup se može izdati posetiocima.
 • Sistem može da prati broj specifičnih kategorija osoblja prisutnih u kontrolisanoj oblasti da bi se osiguralo da je održan dovoljan broj ključnog osoblja u toj oblasti da bi se alarmiralo svaki put kada broj padne ispod granice zahtevanja.
 • Automobilski pristup oblasti i korišćenje parkinga se može upravljati istim sistemom.

 

VIŠE INFORMACIJA

 


Povežite se sa nama i dobicete sveobuhvatne informacije i punu saradnju za proizvode koji vas zanimaju. Uvek se možete osloniti na nas za savet o Vašim projektima. Pozovite nas: +381 62 789 271 ili na sales@kartica.rs