Štampanje kartica

U nameri da plastične kartice imaju neophodnu funkciju, trebalo bi da imaju trajne odštampane slike na njima, koje bi pomogle da se utvrdi njihova svrha, specifične karakteristike korišćenja, izdavač i drugo. Blanko (bele) plastike otežavaju efikasnost korišćenja kartice. Da bi izabrali kako da odštampamo sliku na kartici, trebalo bi da znamo koja će biti njena glavna svrha - da li će biti platna kartica, kartica nekog kluba, kartica za pristup kontrolnih soba i kompjuterskih programa, sa elektronskim potpisom, zdravstvena kartica, kartica za bonuse i popuste, za telefonske usluge i mnoge druge aplikacije. Bez obzira na tehnologiju (način) štampanja, kartice bi trebalo da su u skladu sa medjunarodnim standardima koji definišu sve funkcije kartica, počevši od dimenzija  kartice, fizičkih karakteristika plastike(kvalitet površine, termostabilnost(toplotna stabilnost), elektromagnetna kompatabilnost, otpornost na UV I X zrake, elektronske karakteristike) i naravno, vrsta informacije napisane na kartici.


Vrste štampanja:

1. INDUSTRIJSKO ŠTAMPANJE

Ofset štampanje - radi se u specijalizovanim štamparijama, gde se velike količine nepersonalizovanih kartica štampaju u štamparskim mašinama.

Koristi se za velike količine (preko 1000 komada). Priprema (unapred) odredjenih količina kartica zahteva puno vremena i resursa - možete proći kroz sve standardne procese predštampanje - odvajanje boja od filma, uzimanje fotografija i stavljanje na štamparske ploče itd. Kvalitet slike moze biti znatno veći u poredjenju sa toplotnim štampanjem i cena kartica štampanih ovom tehnologijom je manja.

Digitalno štampanje - sprovodi se u specijalizovanim štamparijama gde se ograničene količine (do 1000)  presonalizovanih i ne presonalizovanih kartica štampaju.

Ovaj vid štampanja se ističe svojom brzinom zbog nedostatka pripreme predštampe koja je tipična za standardnu ofset štampu, ali pokazatelji učinka su niži nego kod ofset štampanja.

Pročitajte više o Digitalnoj štampi

MHT Group nudi “ofset štampanje” i “ digitalno štampanje” za sve vrste bankovnih i ne-bankovnih kartica uz podršku svojih partnera Maxcard Ltd. i Comitex Ltd.

2. ŠTAMPAČI KARTICA (retransferni ili direktni termotransferni)

Ovaj vid štampanja se radi na specijalizovanim štampačima kartica gde se štampa na jednoj kartici. Proces može da izvrši bilo ko ko je kupio štampač.

MHT Group nudi štampace kompanija Digital Identification Solutions – iz Nemačke, Matica-iz Italije i Evolis iz Francuske.

 

 

Vrste štampanja:

 


Povežite se sa nama i dobicete sveobuhvatne informacije i punu saradnju za proizvode koji vas zanimaju. Uvek se možete osloniti na nas za savet o Vašim projektima. Pozovite nas: +381 62 789 271 ili na sales@kartica.rs