5 Problema sa radnim vremenom koje biometrika može rešiti

5 Problema sa radnim vremenom koje biometrika može rešiti

 

Upravljanje radnom snagom postaje srazmerno teže sa brojem zaposlenih. Mikro menadžment zaposlenih je definitivno neefektivan.

 

Šta može pomoći u upravljanju radnom snagom i otkloniti probleme?

Predstavljamo 5 čestih problema sa kojima se susreće svaki poslodavac, i pokušavamo da “zapušimo rupe” i iste rešimo.

 

Problem: Uporna eksploatacija rupa u sistemu!

Da li korisnik može prevariti sistem za praćenje radnog vremena? Ako jedan zaposleni ima mogućnost da nesputano prijavi drugog zaposlenog, budite uvereni da će se to događati na dnevnoj bazi. Da li jedan zaposleni može pokrivati kolegu bez znanja nadređenog? Kada bi neko mogao da dovede nepoznatu osobu na radno mesto bez ičijeg znanja, budite sigurni da će se to dogoditi. Kada zaposleni pronađu rupe u sistemu, barem jedan će iste i iskoristiti u svoju korist.

 

Biometričko rešenje: Kada jedino vaš deo tela može da potvrdi vaš identitet, sistem će jedino vama dozvoliti da registrujete prisutnost ili odobriti pristup prostorijama. Biometrika ne pruža lažne podatke.

 

Problem: Uverenje da je krađa vremena bezbolna!

Veliki broj zaposlenih veruje da je u redu trošiti vreme kompanije bez obzira na posledice. U poslu, vreme je novac, a krađa vremena se može smatrati krađom vremena koja izlaže kompaniju dodatnim, bespotrebnim troškovima operacije.

 

Biometričko rešenje: FingerTec prati vreme prisustva svakog zaposlenog, pauze, odsustvo i prekovremeni rad. Ako kompanija dopušta do 10 minuta kašnjenja, a zaposleni zakasne 20 minuta, izveštaj će navesti da su zaposleni kasnili 10 minuta. Ako kompanija ne dopušta da zaposleni dođu ranije, sistem će ih registrovati kao da su došli na vreme.

 

Problem: Stara škola je dobra škola!

Kada dođe do upravljanja radnom snagom, tačnije administrativnog dela vođenja evidencije, koncept stare škole je katastrofalan u više aspekata, uključujući upravljanje netačnim podacima, unosom podataka koji zahtevaju dosta vremena, bez povezanosti sa sistemima računanja plata, otežavajućim načinom pretrage istorije, i dosta drugih koji iziskuju novac i vreme zaposlenih za upravljanje “ručnim” unosom, a troškovi na kraju godine su veći nego što bi implementacija automatizovanog sistema koštala.

 

Biometričko rešenje: Biometrički sistem poput FingerTec-a je dizajniran da automatizovano radi, prati i prikuplja podatke u realnom vremenu, i podaci su uvek precizni i pružaju razne izveštaje neophodne za pravilno upravljanje HR odeljenja, a na sve to se lako integriše sa drugim programima da bi postigao maksimalnu efikasnost i bolju produktivnost.

 

Problem: Izolovani podaci!

Komapnije pretpostavljaju da vreme i podaci o radnom vremenu služe samo sa bolju disciplinu zaposlenih. Međutim, mogućnost pristupa okeanu korisnih informacija koje služe kao pokazatelji troškova, produktivnosti, efikasnosti zaposlenih pomažu u internom menadžmentu i pružaju informacije neophodne za pravilno funkcionisanje odeljenja ljudskih resursa.

 

Biometričko rešenje: U današnje vreme, povezanost je od najveće važnosti jer daje mogućnost nadgledanja i deljenja informacija jednim klikom. Ovo olakšava vreme i spašava od duplog posla. Korišćenjem sistema poput FingerTec-a, možete preći na softver baziran na klaudu poput TimeTec TA sistema koji omogućava kompanijama da pristupe podacima u bilo koje vreme, sa bilo koje lokacije online. Pa čak i sa mobilnog telefona putem TimeTec Mobile aplikacije.

 

Problem: Obeshrabreni promenom!

Neke kompanije su prestravljene haj tek rešenjima i boje se da bi biometrički sistem bio preskup, težak za održavanje i komplikovan!

Biometričko rešenje: FingerTec je biometrički sistem koji je napravljen da bude jednostavan i lak za održavanje od strane svih klijenata. Implementacija hardvera je jednostavna sa mnoštvom uputstava za upotrebu i instalaciju i online tehničkom podrškom. Besplatni softver koji ide uz svaki kupljeni uređaj (TCMS V3), a za one koji žele online pristup podacima, nudmo TimeTec TA za praćenje podataka. Automatizacija menadžmenta radne snage poboljšava funkcionisanje bilo koje kompanije i čuva novac i vreme na duži period.

 


Povežite se sa nama i dobicete sveobuhvatne informacije i punu saradnju za proizvode koji vas zanimaju. Uvek se možete osloniti na nas za savet o Vašim projektima. Pozovite nas: +381 62 789 271 ili na sales@kartica.rs