Dizajn kartica i predštampa

Proizvodnja plastičnih kartica je kooperativni proces u kome veliki značaj ima priprema fajlova. Pre nego što počnete dizajniranje vaših kartica, molimo vas da se upoznate sa specifikacijama koje su navedene u nastavku. Ukoliko ste upoznati sa specifikacijama, to će uštedeti dosta vremena u komunikaciji i prenosu podataka.

1. KARAKTERISTIKE KARTICA

Dimenzije kartica. Nakon sečenja, veličina je 85,7 x 53,9 mm a ugao zaobljenosti je 3 mm.

Polje štampe. Polje štampe mora biti sa svake strane veći za 2 mm (89,7 x 57,9).

Magnetna traka. Magnetna traka je široka 12,7 mm i nalazi se 4 mm od ivice kartice.

 

 

2. DIZAJN KARTICA

Razmera. Uvek dizajnirajte vašu karticu u razmeri (1:1)

Vectorska grafika.

Ukoliko je moguće, koristite vektorske umesto rasterskih slika. Ovo je važno posebno zbog teksta i vrste loga (registrovani logo kompanije). Uvek koristite fontove sa oblinama ( convert to curves).

 

Raster slike

REZOLUCIJA

Postoji mit koji kaže: „Ako je rezolucija velika, onda će i kvalitet slike biti dobar“. Medjutim, to ne mora uvek biti slučaj.

Kvalitet zavisi od mnogih karakteristika kao sto su osvetljenje, kontrast, dinamika boja, balans boja, vrste korisćenih programa i mnogih drugih. Naša optimalna rezolucija, zboh korišćenja suve offset štampe na PVC-u je 400dpi za CMYK slike i 800-1200dpi za crno-bele slike. Ovo je određeno visokim izrađivanjem stranica 240lpi i specifičnim uslovima štampe (mogućnosti štampanja koje mašina ima, materjalima, mastilima, pločama itd.).

Napomena! Nemojte stavljati/umetati niže rezolucije za preporučene vrednosti! To nikada ne dovodi do željenih rezultata!

Napomena! NE KREIRAJTE fajlove koji su veći od potrebnog! To je gubljenje vašeg i našeg vremena!

 

MODELI BOJA. BOJE.

MODELI BOJA

 

CMYK offset  štampa.

Za dizajn kartice mora se koristiti CMYK boje. Fajlovi koji sadrže RGB boje moraju se vratiti nazad klijentu zbog prepravke.

 

CMYK + VO digitalna štampa. Štampa sa šest boja je standardna, CMYK ima dve dodatne boja, a to su narandžasta i ljubičasta. Kombinacija ovih boja u velikoj meri proširuje smektar/opseg boja koje mogu da se prikažu digitalnom štampom.

Njena najveća primena je u živopisnim slikama u boji koje se obično seku standardnim CMYK modelom. Zbog ovoga, slike moraju biti pripremljene u RGB.

PROFIL BOJA

Profil koji je najbliži stvarnoj štampi je U.S. Sheetfed Coated v2.

U slučaju korišćenja dodatnih boja, one moraju biti dodate kao tačkice uz pomoć PANTONE Coated! (Pantone С) razmera. Set boja RAL, HKS, PANTONE i drugi modeli boja nisu primenljivi. Takve fajlove ne možemo prihvatiti i klijent ih mora propraviti.

Set boja korišćenjem Pantone, koje će biti štampane mastilom promeniće se u PANTONE color bridge CMYK EC !!!

Metalik set boja (od Pantone 871 С u Pantone 8281) ne može biti korišćen.  Ukoliko postoji zlatna, srebrna ili neka druga metalik boja, pozovite nas kako bismo se dogovorili oko specifikacija koje su potrebne zbog postizanja željenih rezultata.

Specifikacija bojaPri dizajniranju  kartice morate imati na umu da će kartica biti štampana koristeći suvu, ravnu štampu na PVC-u sa UV mastilima. Ovo znači da standardna skala štampe CMYK nije adekvatna za ovakvu štampu. Na primer, u većini slučajeva kod štampanja standardnim crnim bojama, crna boja će ispasti crna, ali ne toliko gusta.

Napomena! Ukoliko želite da dobijete gustu crnu boju koristite ove vrednosti C100 / M70 / Y70 / K100.

„SCREEN PRINTING“

.....

Za više informacija molimo vas da kontaktirate naše stručnjake. Ova vrsta razgovora je posebno bitna kada želite da štampate srebrnu ili zlatnu sito-štampu.

 

3. PERSONALIZACIJA

Personalizacija sa reljefnim slovima (embosiranje).

Preduslovi za štampu embosiranjem:

 1. Polja za embosiranje moraju biti 5mm od leve, desne i donje ivice kartice i 20mm od gornje ivice.

 2. Font za embosiranje je nepromenljiv. Među popularnim tipovima fontova OCR A Extended je najbliži onome koji se koristi sa standardnom opremom utiskivanja: veliki brojevi 17,43 pt. mala slova i brojevi – 12,2 pt.

 3. Slova mogu biti isključivo velika i u jednoj veličini - 3mm za slova i 3 ili 5 mm za cifre.

 4. Maksimalan broj simbola u redu (uključujući i praznine) je: 28 za mala slova i 20 za velika slova.

 5. Minimalni prostor izmedju redova je 2mm

 6. Boje za embosiranje mogu biti: srebrna, zlatna, crna ili bela.

Ako želite imati embosiranu štampu, mora biti usaglašen sa zadnjom stranom kartice. Embosirani simboli ostavljaju izvrnuti otisak na poleđini kartice. 

Napomena! Ukoliko postoji otisak, magnetna traka ne može biti na dnu kartice!

Napomena! Beskontaktne kartice ne mogu biti embosirane!

 

Personalizacija termo štampom.

Ne postoje ograničenja u pogledu fontova koji se koriste prilikom personalizacije sa termo štampom, osim za veličinu fonta ona mora biti najmanje 5 pt.

Napomena! Ako ne koristite standardni font, morate dodati fajl sa fontovima uz ostale fajlove.

Barkod

Za personalizaciju barkodova moramo imati sledeće: 

 • Pre svega precizirajte sa IT stručnjacima kakav barkod vama je potreban.
 • Podaci za Barkod koje pošaljete moraju da ispune svoje specifikacije (na pr. EAN13 je potreban za 12 cifara, poslednji (13.) je kontrolni broj koji se automatski generalizuje, a za EAN8 – neophodno je 7 broja)
 • Polje koje bi se koristilo za štampanje barkoda mora biti belo (ili boja koja je veoma svetla) da bi mogla da obezbedi kontrast, koji je neophodan.
 • Polje koje bi se koristilo za štampanje barkoda mora biti dovoljno veliko, Imajte na umu, kad je barkod otštampan, njegova veličina ne može biti proizvoljna – u mnogim softverima za personalizaciju postoje ograničenja na veličini njegove širine. U suprotnom neće biti očitan. Visina barkoda može biti proizvoljna.

Na primer:

 • EAN 13 - polje mora imati širinu ne manju od 35 mm 
 • EAN 8 - polje mora imati širinu ne manju od 25 mm.

Napomena! Obavezno nas konsultujte oko veličine barkodova, može vas spasiti preuredjivanja dizajna!

Magntne trake sa zapisom podataka

Kada kartica treba da ima magnetnu traku, molimo  imajte na umu sledeće:

 • Veličina magnetne trake (ne možete štampati preko) je 85,7 mm / 12,7 mm.
 • Magnetna traka striktno pozicionirana: 4mm od gornje ili donje ivice uzdužno. Ako na kartici postoji embosiranje NE MOŽE biti preko magnetne trake.
 • Magnetnu traku čine 3 trake za kodiranje podataka (ISO 4909) – nephodno je pružiti nam informacije koje želite da budu zapisane na trakama.
 • Magnetna traka može biti LoCo-braon, LoCo-crna, HiCo-crna, HiCo-zlatna and HiCo-srebrna.

Napomena! Molimo vas da uvek priložite personalizovane podatke na fajl koji nam šaljete, njihovu tačnu poziciju na kartici, font, boju itd. Uvek naznačite tip magnetne trake, na kojoj traci bi želeli podaci da budu kodirani (ukoliko jeste), tip podataka (simbol ili broj) kao i same podatke.

 

4. PERFORACIJA I LOMLJENJE

Perforacija

 

Perforacija je bušenje rupa na kartici odgovarajućih dimenzija i lokacija prikazanih na slici.

Ako je neophodno, sve rupe na kartici magu biti ostvarene, ili kombinacija nekih.

Takodje, postoji mogućnost bušenja na drugim pozicijama od onih naznačenih ( prilagodjena veličina i pozicija), ali mesto i veličina neregularne perforacije biće dalje precizirano.

 

Napomena! Trebalo bi napomenuti da beskontakte čip kartice mogu biti perforirane na samo odredjenim mestima kako bi se izbeglo ometanje antena neophodnih za funkciju čipa. Ovo zavisi od konkretnog modela čipa. Za više informacija o bušenju na beskontaktnim  karticama, molimo konsultujte se sa našim zaposlenima

 

 

Lomljenje

MINI VISA

Mala Mini Visa kartica je deo veće, standardne ISO CR-80 debljine 0.76 mm i po zahtevu kupca može sadržati magnetnu traku . Mini kartice rade na svim uredjajima za čitanje i kodiranje magnetnih traka, osim na bankomatima. 

3 KEY TAG (KARTICA PRIVEZAK)

3 KEY TAG je standardna  ISO CR-80 debljine 0.76 mm podeljene na tri manje kartice sa mogućnošću rupice u uglu.

Kartice privesci ne mogu imati beskontaktni čip niti magnetnu traku.

Takodje, debljna ovih kao i Mini Viza kartice, može samo biti standardne debljine  0.76 mm.

Napomena! Dizajn kartica koje se odvajaju na gore prikazan način, mora biti takav da na samim ivicam delova koji se odvajaju ne budu slike, predmeti, itd. da to ne bi uticalo na vizuelni doživljaj same kartice, i njene funkcije. Vrednost pomeranja se kreće +/- 0.2 mm.

 

 

 

 

 

6.METODA „HOT STAMP“

Ovo je metoda gde se uptrebljava metalik ili neke druge vrste folija koje se putem pritiska i toplote nanose na karticu. Za razliku od termalnih printera ova metoda prilikom utiskivanja ulazi unutar zaštitne folije, zbog čeka kartica ima visoku otpornost na mehaničke uticaje.

Tipovi hot stamping-a:

 1. Metalne folije (zlatna, srebrna, itd.).
 2. Folije u boji  (crna, crvena, bela, itd.).
 3. Folije sa hologramom. Imamo široki spektar hologramskih prevlaka, kao i oni tipični hologrami.
 4. Trake za potpisivanje (bele, bele sa zaštitom, mrežaste).

Napomena! Predmeti ili etikete koje će biti nanešene prilokom hot stamping-a, moraju prethodno biti unete u pripremljen fajl i moraju biti u vektorskom obliku, obojene sa  100%  dodatnom bojom (koje nisu CMYK).

Takodje, napominjemo da metodu hot stamp-a ne možemo koristiti na ivicama kartice. Problematični su i jako mali predmeti, zato je neophodno prethodno konsultovati naše stručnjake.

 

7. SOFTVERSKI PROGRAMI I FORMATI FAJLOVA

Kartice koje smo do sada navodili, možemo dizajnirati u sledećim softverskim programima :

Adobe Illustrator CS 5.5

 • Ovaj format je najučestaliji kod nas. Fontovi moraju biti konvertovani (converted to curves). Sve slike moraju biti uključene u fajl, NIKAKO linkovan iz drugih fajlova. Svi efekti i transparetnost moraju biti uprošćeni uz pomoć „EXPAND APPEARANCE” i “FLATTEN TRANSPARENCY”.

Adobe Photoshop CS 5.5

 • Fajl može biti sačuvan kao  TIFF ili u PSD formatu. 

Corel Draw X5

 • Svi fontovi moraju biti konvertovani (converted to curves). Fajl NE SME imati efekat „ LENS“,
 • „TRANSPERANCY“, „DROP SHADOW“ and  „POWERCLIP“ za rasterske ili vektorske slike i providne rasterske slike u završnoj verziji. Svi „Mesh“-objekti  i prelazi moraju biti rasterizovani. Ako je dizajn radjen prvo u CorelDraw-u a onda eksportovan u EPS, molimovas proverite da poslati fajl ne sadrži segmente prelaza .

Napomena! Fajlovi će biti poslati nazad klijentu za prepravku ukoliko sadrže bilo koju od grešaka navedenih iznad! Fajlovi kreirani u MS Word-u, Excel-u, PowerPoint-u i ostalim sličnim programima NEĆE biti prihvaćeni.

 

VIŠE INFORMACIJA

 


Povežite se sa nama i dobicete sveobuhvatne informacije i punu saradnju za proizvode koji vas zanimaju. Uvek se možete osloniti na nas za savet o Vašim projektima. Pozovite nas: +381 62 789 271 ili na sales@kartica.rs